Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią że:

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE:

1.1  Administratorami danych osobowych jest  Intus Group, ul. Jankowicka 51, 44-218 Rybnik, NIP: 6423008294, REGON: 361543471

1.2 Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego, tym samym przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z serwisu oraz polityki prywatności.

1.3 Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności Intus Group oraz pozostawieniu danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na  zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie Intus Group. Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują.

1.4  Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w serwisie Intus Group podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

1.5  Facebook jest znakiem handlowym firmy Facebook, Inc.

 

  1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU:

2.1 Kopiowanie tekstów, zdjęć i elementów ze stron Intus Group w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody jest zabronione.

2.2  Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź w części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Intus Group.

 

  1. INFORMACJE W FORMULARZACH:

3.1   Podanie danych jest dobrowolne.

3.2 Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem.

3.3 Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa.

3.4 Administrator danych zapewnia kontrolę nad procesem przetwarzania danych, ich wykorzystywania oraz archiwizowania.

3.5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

 

  1. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES:

4.1  Serwis korzysta również z plików cookies.

4.2 Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.